įvilkdinti


įvilkdinti
įvil̃kdinti cur. 1 įvilkti 6: Vargšes postulantes, 8 dienų rekolekcijų išgniūsintas, įvilkdino į abitus V.Myk-Put. \ vilkdinti; apvilkdinti; įvilkdinti; išvilkdinti; nuvilkdinti; parvilkdinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apvilkdinti — apvil̃kdinti 1. cur. 1 apvilkti 3: Aš iš tavo skūros šiūbą pasiūdinsiu,… skerdžių apvil̃kdinsiu JD94. Tuojaus šiaučių Vylą apvilkdino baltais marškiniais TS1904,4. Herodas… apvilkdino jį (Jėzų) rūbais baltais ir persiuntė jį vėl Pilotop SE257. 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvilkdinti — išvil̃kdinti cur. 1 išvilkti 11. Klieriką išvil̃kdino (nuvilko abitą ir išvarė iš seminarijos) Ss. vilkdinti; apvilkdinti; įvilkdinti; išvilkdinti; nuvilkdinti; parvilkdinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvilkdinti — nuvil̃kdinti cur.1 nuvilkti 7: Nelabi žydai rūbus nuvilkdino KN150. vilkdinti; apvilkdinti; įvilkdinti; išvilkdinti; nuvilkdinti; parvilkdinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parvilkdinti — parvil̃kdinti NdŽ cur. 1 parvilkti 1. vilkdinti; apvilkdinti; įvilkdinti; išvilkdinti; nuvilkdinti; parvilkdinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vilkdinti — vil̃kdinti, ina, ino 1. K, NdŽ, KŽ cur. 1 vilkti 1. 2. OGLII412 cur. 1 vilkti 8. vilkdinti; apvilkdinti; įvilkdinti; išvilkdinti; nuvilkdinti; parvilkdinti …   Dictionary of the Lithuanian Language